fbpx

Yrd. Doç. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler

Yrd. Doç. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler

Vice President

Eğitim

 • 1998-2000 –  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
 • 1990-1995 – SSYB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

 • 1983-1989 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. – Tıp Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar

 • 2015 – Halen – Özel Kadıköy Acıbadem Hastanesi – Endokrinoloji Uzmanı
 • 2009-2020 – Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi – Yrd Doç Endokrinoloji Uzmanı
 • 2005-2014 – Özel Kozyatağı Acıbadem Hastanesi – Endokrinoloji Uzmanı
 • 2000-2005 – SSYB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Endokrinoloji Uzmanı
 • 1995-1998 – SSYB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İç Hastalıkları Uzmanı

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • A1. Yavuz D, Deyneli O, Akpınar İ, Yıldız E, Gözü H, Sezgin Ö, Haklar G. Akalın S.: “Endothelial function, insülin sensitivity and inflammatory markers in hyperprolactinemic pre-menapausal women” Eutropean Journal of Endocrinology,2003;149: 187-193
 • A2:Gözü H, Avşar M, Bircan R, Claus M, Sahin S, Sezgin Ö, Deyneli O, Paschke R, Cirakoğlu B, Akalın S. “Two novel mutations in the sixth transmembrane segment of the thyrotropin receptor gene causing hyperfunctioning thyroid nodules” Thyroid, 2005;15:389-97 
 • A3: Özpınar A, Kelestimur F, Songur Y, Can Ö, Valentin L, Caldwell K, Arıkan E, Ünsal İ, Serteser M, İnal T, Erdemgil Y, Coşkun A, Bakırcı N, Sezgin Ö, Blount B. ‘Iodine status in Turkish populations and exposure to iodide uptake inhibitors’ Plos ONE, 2014;9:e88206
 • A4: Henz A, Homann T, Serteser M, Can Ö, Sezgin Ö, Coşkun A, Ünsal İ, Schweigert FJ, Özpınar A. “Post-translational modifications of transthyretin affect the triiodonine-binding potential”J Cell Mol Med. 2014;20:1-12

B. Uluslar arası kongrelerde sunulan ve kongre kitabında basılan yayınlar:

 • B1.Yaylı G, Dündar V, Sezgin Ö, Şahan N O, Yenen O Ş. “Seroconversion to hepatitis C virus antibodies in patients due to blood transfusion during cardiac operation with a second generation test”FEMS Symposium, İstanbul, 1993 (Yazılı Bildiri)
 • B2. Deyneli O, Yavuz D, Sezgin Y Ö, Aksungur FB, Unay O. Akalın S. “Evaluation of a new blood glucose system” 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey, Joint Meeting with European Federation of Endocrine Societies,Ankara 2000 (Yazılı Bildiri)
 • B3. Deyneli O, Yavuz D, Sezgin Y Ö, Şeker A, Peker S, Şengöz M, Kılıç T, Pamir N, Akalın S. “Stereotactic gammaknife radiosurgery in the treatment of pituitary tumours” 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey, Joint Meeting with European Federation of Endocrine Societies,Ankara 2000 (Yazılı Bildiri)
 • B4. Sezgin Ö,Deyneli O, Türk A, Tüney D, Akalın S. “Body fat distribution, leptin levels and insulin resistance in hyperprolactinemic patients” 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey, Joint Meeting with European Federation of Endocrine Societies,Ankara 2000 (Yazılı Bildiri)
 • B5. Sezgin Ö, Yavuz D, Deyneli O, Akalın S. “Effects of metformin on insulin resistance, serum leptin and TNF-alpha in obese women” European Congress Obesity, Antwerp, Belgium 2000 (Yazılı Bildiri)
 • B6. Yavuz D, Deyneli O, Akpınar Y, Yıldız  E, Gözü H, Sezgin Ö, Akalın S.  “Effects of hyperprolactinemia on endothelial function and insulin sensitivity in premenapausal women” 5th European Congress of Endocrinology Turin  Italy, 2001 (Yazılı Bildiri)
 • B7. Deyneli O, Yavuz D, Akpınar İ, Sezgin Ö, Gözü H, Yıldız E, Akalın S.  “Effect of levothyroxine replacement on insulin sensitivity and endothelial function in hypothyroidism” 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey, Joint Meeting with the American Association of Clinical Endocrinologists   İstanbul, Turkey  2001 (Sözlü Bildiri)
 • B8. Yavuz DG, Deyneli O. Akpınar I, Sezgin Ö, Gözü H, Akalın S. “Effects of bromocriptine treatment on endothelial function and insulin sensitivity in hyperprolactinemic women” 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey, Joint Meeting with the American Association of Clinical Endocrinologists   İstanbul, Turkey  2001 (Sözlü Bildiri)
 • B9. Deyneli O, Yavuz D, Akpınar İ. Sezgin Ö, Gözü H, Yıldız E. Akalın N S.” Improvement of atherosclerotic risk factors with levothyroxine replacement in hypothyroid women”5-O6 11th Balkan Congress of Endocrinology  İstanbul, Turkey  2001 (Sözlü Bildiri)
 • B10.Yavuz D, Deyneli O, Akpınar İ, Yıldız E, Gözü H,Sezgin Ö, Akalın N S. “Endothelial function, insulin sensitivity and atherosclerotic risk factors in hyperprolactinemic premenapausal women: Effects of bromocriptin therapy”  p2-588 The Endocrine Society’s 84th annual meeting, San Francisco California, 2002 (Yazılı Bildiri)
 • B11. D Yavuz, Deyneli O. Aydın H, Gözü H, Haklar G, Sezgin Ö, Akalın S. “Endothelial dysfunction and insulin sensitivity is associated with growth hormone levels in acromegalic patients” P2-346The Endocrine Society’s 85th annual meeting, Philedelphia USA, 2003 (Yazılı Bildiri)
 • B12.Deyneli O. Topçuoğlu V, Biçer D Ş, Yavuz D, Aydın H, Sezgin Ö, Akalın S. “Depression, severity of psychopathology, and quality of life in Turkish acromegalic patients” The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central and Eastern Europe, Kayseri, Turkey 2004 (Yazılı Bildiri)
 • B13. Sezgin Ö, Mega E. Yalman H, Özçam H, Baysal H, Çiftçi H, Kaur A. “ Case report: cushing syndrome in a pregnant women caused by a surrenal carcinoma with a co-existing microprolactinoma”11th International Congress of Endocrinology, P 891, Lisbon, 2004 (Yazılı Bildiri)
 • B14. Sezgin Ö, Coşkun K, Çiftçi H, Çerçi A, Silav G, Işık N. “Effect of octreotide-LAR treatment as primary therapy for acromegaly” 11th Meeting of the European Neuroendocrine Association P-5-99, Napoli, Italy 2004
 • B15. Doğu G G, Sezgin Ö, Çiftçi H. “ The effects of levothyroxine sodium on body composition and cardiac parameters” 30th  Annual Meeting of the European Thyroid Association
 • B16. Özpınar A, Keleştimur F, Valentin L, Arıkan E, Ünsal İ, Serteser M, İnal T, Coşkun A, Bakırcı N, Sezgin Ö, Blaunt B. “Environmental NIS inhibitors in urine from different locations in Turkey.” 81st Annual Meeting of American Thyroid Association P: 209, Colorado, USA 2011.
 • B17. Hente A. Serteser M, Can Ö, Coşkun A, İnal T, Ünsal I, Schweigert FJ, Özpınar A, Sezgin Ö. Posttranslational modifications of transthyretin depend on thyroid function. Tassa Annual Conference, University of Maryland, USA 2012.
 • B18. Sezgin Ö, Salman S. “Development of symptoms suggestive of mineralocorticoid deficiency in patients on steroid replacement therapy for primary pituitary deficiency: report of two cases.” 12th ESE Postclinical Course in Clinical Endocrinology P: 67, Antalya, Türkiye, Kasım 2012.

 

D. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler:

 • D1. Keskin N A, Aktuğlu G, Sezgin Ö, Gündüz H, Barut Y. “Multiple myeloma in a 25-year-old man with  pericardial involvement and secondary extramedullary plasmacytomas” İstanbul Tıp Dergisi, 1993;43-45.
 • D2. Sezgin Ö, Soysal F, Hüten O, Keskin N. “ Gastroduodenoskopi yapılan olgularda helicobakter pylori sıklığı ve gastrit, düodenit, peptik ulkus ile ilişkisi” Göztepe Tıp Dergisi, 1998, 13;202-205.
 • D3. Sezgin Ö. “Erişkinde büyüme hormonu eksikliğinin kardiyovasküler risk faktörleri ve ateroskleroz gelişimine etkisi” Folia, 2003,3;19-21.
 • D4. Salman S, Sezgin ÖM, Başaran G. Hipokalemik paralizi ile klinik belirti veren adrenokortikal karsinom olgusu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 4; 34-36.
 • D5. Lale Tokgözoğlu,  Aytekin Oğuz, Mustafa Kemal Balcı, Ahmet Temizhan, Esma Güldal Altunoğlu, Osman Bektaş, Güler Aslan,  Özgün Iyigün, Ahmet Kara, Handan Tanrıverdi Pınar, Saffet Yavuz, Murat Tekin, Saffet Ercan, Selda Çelik, Özlem Sezgin Meriçliler, İrem Bozkurt Çakır, ‘Turkish assessment of SURF (SUrvey of Risk Factor Management) study: Control rates of cardiovascular risk factors derived from databases of 15 different levels of health centers in Turkey’ Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45(5):398-407

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 • E1.Soysal F,Sezgin Ö, Hüten O. Dündar V, Keskin N, Bilgin A. “Mide biyopsi örneklerinde H. Pylori varlığının gösterilmesinde kültür, üreaz ve patolojik muayenenin karşılaştırılması” XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya 1994 (Yazılı Bildiri)
 • E2.Sezgin Ö, Keskin N, Soysal F, Hüten O. “ Gastroduodenoskopi yapılan olgularda helicobakter pylori sıklığı ve gastrit, düodenit ve peptik ulkus ile ilişkisi” XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, P-286, İzmir, 1995. 
 • E3. Sezgin Ö, Deyneli O, Yavus D G,Bekiroğlu N, Akalın S. “ Vücut yağ oranının belirlenmesinde Bodystat ve Omran BF 103 ile yapılan biyoelektriksel impedans alaliz sonuçlarının karşılaştırılması ve impedans ölçümlerinin vücut kitle indeksi ile karşılaştırılması” 22nd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey and Postgraduate Training Courses  P-130, Antalya, 1999.
 • E4.Türk A, Sungurlu F, Ekinci G, Sezgin Ö, Deyneli O. “ Hiperprolaktinemili hastalarda bromokriptin tedavisi sonrasında vücut yağ dağılımındaki değişikliklerin saptanmasında MRG’nin etkinliği” Türk Radyoloji Kongresi P-103, İstanbul, 2000.
 • E5. Deyneli O, Yavuz D, Aydın H, Özduman K, Sezgin Ö, Belirgen M, Peker S, Kılıç T, Pamir N, Akalın N. “Hipofiz adenomlarının tedavisinde gamma knife radyocerrahisinin yeri” 26th National Congress of Endocrinoloy and Metabolic Diseases . P-067, Adana, 2003.
 • E6.Yavuz D, Deyneli O, Toprak A. Aydın H, Sezgin Ö, Haklar G, Akalın S. “Akromegalik hastalarda endotel disfonksiyonu ve insülin direnci büyüme hormonu düzeyleri ile ilişkilidir” 26th National Congress of Endocrinoloy and Metabolic Diseases P-062, Adana, 2003
 • E7. Demirtürk M, Sezgin Ö, Demiryont M, Yarman S, Tanakol R, Alagöl F. “Onkojenik Osteomalasi vaka sunumu” 27th National Congress of Endocrinology and Metabolism P-123, İstanbul, 2004.
 • E8.Deyneli O, Topçuoğlu V, Bez Y, Aydın H, Yavuz  D, Tarçın Ö, Sezgin Ö, Gözü H, Biçer D, Akalın S. “Akromegalinin yaşam kalitesi ve ruh sağlığı üzerine etkileri” 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi P-008, Antalya, 2005.
 • E9. Sezgin Ö, Yıldırım Y, Tezcanlı E, Beylergil V, Ertem M, Vardareli E. Olgu sunumu: İnvaziv duktal meme karsinomu tanısı alan bir hastada FDG-PET/BT ile saptanan insidental tiroid papiller karsinomu. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi P-05, Antalya, 2010.
 • E 10. Sezgin Ö, Salman S, Gökçel A, Topsever P. Glukoz metabolizma bozukluklarının tanımlanmasında HbA1c’nin tarama ve tanı testi olarak rolü. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi S-19, Antalya, 2012.
 • E 11. Salman S, Sezgin Ö M. Olgu: Hipokalemik paralizi ile klinik belirti veren sürrenal korteks karsinomu. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi P-016, Antalya, 2012

F. Diğer Yayınlar:

Yazılan ulusal  kitaplarda bulunan bölümler:

 • F1:  Sezgin Ö, Akalın S. “Hipotiroidizm” Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi  Ed. İşgör A. Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi 2000, 253-275.
 • F2: Sezgin (Meriçliler) Ö. “Erişkinlerde beslenme ve metabolizmanın değerlendirilmesi” Sağlığın Değerlendirilmesi  Ed. Fatma Eti Aslan 2014, 61-66.