fbpx

Kordon Kanı ve Kordon (Göbek Bağı) Saklama Seçenekleri Nelerdir?

Otolog Saklatma:

Kordon kanı ve/veya kordon (göbek bağı) bebeğin kendisi ve ailesi için saklandığı seçenektir.

Allojeneik Saklatma (Koşulsuz Bağış)

Ailenin kordon kanı ve/veya kordon (göbek bağı) ile ilgili tüm haklarından vazgeçerek bu hakları, Acıbadem Kordon Kanı Bankası Famicord Group’a devrettiği saklatma tipidir. Kordon kanında doku grupları çalışılarak, sonuçlar TC Sağlık Bakanlığı’nın organ ve doku nakli ile ilgili birimlerine iletilir. Gerektiğinde kordon kanı ve/veya kordon (göbek bağı) ihtiyaç sahibi hastalar ve/veya araştırmalar için kullanılır. Alıcı ve verici bilgileri banka kayıtlarında gizli tutulur.

Karma Saklatma:

Sadece kordon kanı için geçerli bir saklatma tipidir. Kordon kanının bebeğin kendisi ve ailesinin kullanımı için saklanmasına ek olarak; potansiyel uyumlu alıcılarda kullanılmak üzere aile, Acıbadem Kordon Kanı Bankası Famicord Group’a yetki verir. Kordon kanında doku grupları çalışılır; ihtiyaç sahibi hastaların kullanımına hazır hale getirilir. Sonuçlar, TC Sağlık Bakanlığı’nın organ ve doku nakli ile ilgili birimlerine iletilir. Alıcı ve verici bilgileri banka kayıtlarında gizli tutulur. Ailenin kendi kullanımı dışında, ihtiyaç sahibi varlığında, kullanılmadan önce ürün sahibinden tekrar izin alınması zorunludur. Ailenin 2. onayı vermemesi halinde otolog saklatma koşulları geçerlidir.

Kordon kanı bankaları son zamanlarda aynı anda bağış ve otolog saklatma tiplerinin birlikte kullanıldığı çeşitli politikaları benimsemektedir. Bu hibrit/karma yaklaşım kuruluşlara göre farklı düzenlerde uygulanabilmektedir.

Amaç, nakil temelli tedavilerde, tek bir kordon kanındaki kan kök hücrelerinin miktarının belli bir yaştan sonraki çocuklar ve yetişkinler için yetersiz kalabilme engelini aşmaktır.

Acıbadem Kordon Kanı Bankası Famicord Group bu modeli karma allojeneik kordon kanı bankacılığı olarak isimlendirmiştir. Bu anlamda izlediğimiz politika, bir havuz oluşturulmasına dayandırılmıştır.

Karma allojeneik saklatmayı tercih eden aileler;

  • Saklanan kordon kanının ailenin son onayı ile doku uyumu bulunan başka biri için kullanılabileceğini kabul eder.
  • Ailenin/bebeğin kendi ihtiyaç duyması durumunda bankada saklanan kordon kanlarından faydalanılabilir.
  • Nakil amaçlı kullanımlarda, ihtiyaç halinde birden fazla kordon kanının kullanımı için avantaj sahibi olur. Saklanan kordon kanına ilave olarak, havuzdan kullanılacak kordon kanlarından indirimli faydalanır veya sadece havuzdan kullanılmak istenildiğinde kendi kordon kanını tamamen bağışlayarak yerine ücretsiz olarak kordon kanı kullanabilir.
  • Karma allojeneik olarak saklanan kordon kanlarının doku tipleme bilgisi TC Sağlık Bakanlığı’nın organ ve doku nakli ile ilgili birimlerine iletilir.