fbpx

Kordon Kanı ve Kordon (Göbek Bağı) Bankacılığı Nedir?

Kordon kanı dünyada ilk kez, 1983 yılında, nakil amaçlı kullanım için alternatif bir kök hücre kaynağı olarak önerilmiştir. 1988 yılında Fransa’da hematoloji uzmanı Dr. Eliane Gluckman, immunoloji ve mikrobiyoloji uzmanı  Dr. Hal E Broxmeyer desteği ile ilk kordon kanı naklini başarı ile gerçekleştirmiştir. Bu başarı, bir çok farklı çalışmayı tetiklemiş ve elde edilen umut vaad edici sonuçlar, kordon kanı bankacılığının temelini oluşturmuştur. İlk kordon kanı bankası, 1991 yılında Dr. Pablo Rubinstein tarafından “New York Blood Center”da kurulmuştur. Takip eden yıllarda dünyanın farklı yerlerinde kordon kanı bankaları faaliyet göstermeye başlamıştır. Günümüzde kordon kanı bankacılığı dünya çapında yaygınlaşmış ve bu alanda faaliyet gösteren merkez sayısı 200’ü aşmıştır.

Kordon kanı ve kordon (göbek bağı) alındıktan sonra belirli işlemlerden geçirilmesi,  kalite kontrol testlerine tabii tutulması ve koruyucu sıvı eklenmesinin ardından -180°C’ın altındaki sıcaklıklarda saklanması kordon (göbek bağı) ve kordon kanı bankacılığı olarak adlandırılmaktadır.  Saklanan kordon (göbek bağı) ve kordon kanı zengin içerikleri nedeniyle gelecekte gerektiğinde kök hücre kaynağı olarak kullanılabilmektedir. İlk  saklanan kordon kanının 1991 yılından bu yana  canlılığını koruyor olması; kordon kanı kök hücrelerinin  uzun yıllar  sağlıklı olarak   saklanabileceğini göstermiştir.

Kordon Kanı ve Kordon (göbek bağı) saklatma sürecimiz;

Kuruluşumuzda bu süreç 4 basamakta gerçekleşmektedir. Tüm basamaklar cGMP (Current Good Manufacture Practise – Güncel İyi Üretim Uygulamaları) standartlarına göre yürütülmektedir.

Birinci Aşama (Başvuru): Kordon kanını ve kordon (göbek bağı) saklatma kararı alan aile, hekimlerinin onayı ile Acıbadem Kordon Kanı Bankası Famicord Group’a başvurur. Başvuru, Acıbadem Kordon Kanı Bankası Famicord Group tarafından değerlendirilir ve uygunluk onayı verilir. Aile bir sonraki aşama hakkında bilgilendirilir.

İkinci Aşama (Alma): Kordon (göbek bağı) ve/veya kordon kanı, doğum esnasında doğumu gerçekleştiren hekim ya da yetkin bir sağlık profesyoneli tarafından alınır.

Üçüncü Aşama (İşleme): Kabul kriterlerini karşılayan kordon kanı ve/veya kordon (göbek bağı) işlenir ve koruyucu sıvı eklenerek dondurulmaya hazır hale getirilir. İşlemin her aşamasında alınan örneklerde ve anne kanında, kalite kontrol testleri yapılarak saklanacak ürün etkinliği belirlenir.

Dördüncü Aşama (Saklama): Koruyucu sıvı eklenen son ürün, -180°C’nin altındaki azot tanklarında saklamaya alınır.