fbpx

Kordon ve Kordon Kanı bankacılığı nedir?

Kordon kanı ve kordon dokusunun alındıktan sonra belirli işlemlerden geçirilmesi, kalite kontrol testlerine tabi tutulması ve koruyucu sıvı eklenmesinin ardından -180°C’ın altındaki sıcalıklarda saklanması kordon ve kordon kanı bankacılığı olarak adlandırılmaktadır.

Kordon ve kordon kanı bankacılığı için kimler uygundur?

Doğum hekiminiz sizi zor veya karmaşık bir hamilelik konusunda uyarmadıkça, kordon ve kordon kanı, kriterlerin uygun olduğu her doğumda saklanabilir.

Kordon ve kordon kanı hangi durumlarda alınamaz?

  • HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV I/II, VDRL testlerinin pozitif olması,
  • 35 haftadan erken doğum olması,
  • Bebek doğum ağırlığını 2000 gr’ın altında olması,
  • Annede doğum öncesi ilk 24 saatte ve doğum sırasında ateş varlığı,
  • Doğan bebekte ilk 24 saat içinde ateş saptanması,
  • Bebekte ve/veya plasentada saptanan bazı anomaliler

Kordon kanı ne zaman ve nasıl alınır?

Kordon kanı bebeğiniz doğduktan hemen sonra kordondan alınır ve on dakikadan kısa sürmektedir, normal veya sezaryen doğumlarda ve çoklu doğumlarda yapılabilir.

İşlem sırasında anne veya bebek için herhangi bir risk var mı?

Kordon kanının alınması güvenli, ağrısız ve hızlı bir işlemdir. Kordon kanı bebeğiniz güvenli bir şekilde teslim edildikten sonra alındığından, siz veya bebeğiniz için önemli bir risk oluşturmaz. Aynı zamanda doğum sırasında hem annenin hem de çocuğun bakımını etkilemez.

Kordon kanı ve/veya kordon dokusu alma işleminin bu konuda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu kişiler, anne adayının kendi doğum hekimi veya doğum yapılan hastanedeki yetkin sağlık profesyonelidir. 

Çoklu doğumlarda neden her bir çocuğum için kordon kanını saklatmalıyım?

Her çocuğun kordon kanı kök hücre örneği benzersizdir. Çocuklarınızın her biri için kordon kanını saklatmak, tam bir genetik eşleşmenin mevcut olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, aile üyeleri arasında yararlı bir eşleşme olasılığını arttırır. Tek yumurta ikizlerinde, mümkün olduğunca fazla kök hücre kurtarmak amacı ile her iki bebekten de kordon kanı alınması önerilir. Çünkü çoklu doğumlarda bebek başına alınan kan hacmi genellikle daha küçüktür. Her bebekten kordon kanı alınması, nakil gerektiğinde kök hücre yeterliliğini arttırmaya yardımcı olur.

Bebeğimin kordon kanı kardeşleri için kullanılabilir mi?

Evet. Bebeğinizin kordon kanı sadece kardeş değil, potansiyel olarak diğer aile üyeleri için de kullanılabilir.

Kök hücre nakli ile ne tür hastalıklar tedavi edilebilir?

Günümüzde 80’in üzerinde hastalığın kök hücre nakli ile tedavi edilebildiği bilinmektedir. Ayrıca rejeneratif/reparatif (yenileyici/onarıcı) amaçla pek çok hastalığın tedavisi için  klinik araştırmalarda kök hücreler kullanılmaktadır. 

Göbek kordonundan ne kadar kök hücre elde edilebilir?

Kök hücre miktarı, bebek doğum ağırlığına, plasenta(eş)/ kordon dokusunun yapısına, alınabilen kordon kanının hacmine, hücre sayısına ve bazı bireysel faktörlere bağlı olarak bebekten bebeğe değişir.

Kordon kanından elde edilen kök hücre miktarı kullanım için yeterli mi?

Göbek kordonundan çıkarılabilen kordon kanı hacmini ve sonunda alınabilecek kök hücre miktarını en üst düzeye çıkarmak önemlidir. Elde edilen hücre sayısı, erken veya çoklu doğumlar ve doğum sırasındaki komplikasyonlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı değişebilir.

Kordon kanı kök hücreleri ne kadar süre saklanabilir?

Bugünkü veriler ışığında kordon kanı ve kordon dokusuna ait canlı hücrelerin en az 25 yıl sağlıklı olarak saklanabildiği bilinmektedir.

Kordon kanı alımı ne kadar yeni? Tarihçesi nedir?

Kordon kanı dünyada ilk kez, 1983 yılında, nakil amaçlı kullanım için alternatif bir kök hücre kaynağı olarak önerilmiştir. 1988 yılında Fransa’da hematoloji uzmanı Dr. Eliane Gluckman, immunoloji ve mikrobiyoloji uzmanı  Dr. Hal E Broxmeyer desteği ile ilk kordon kanı naklini başarı ile gerçekleştirmiştir. Bu başarı, bir çok farklı çalışmayı tetiklemiş ve elde edilen umut vaad edici sonuçlar, kordon kanı bankacılığının temelini oluşturmuştur. İlk kordon kanı bankası, 1991 yılında Dr. Pablo Rubinstein tarafından “New York Blood Center”da kurulmuştur. Takip eden yıllarda dünyanın farklı yerlerinde kordon kanı bankaları faaliyet göstermeye başlamıştır. Günümüzde kordon kanı bankacılığı dünya çapında yaygınlaşmış ve bu alanda faaliyet gösteren merkez sayısı 200’ü aşmıştır. 

Acıbadem Kordon Kanı Bankası, Nisan 2003’te otolog kordon kanı saklama taleplerini karşılamak üzere Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı şekilde kurulmuştur. Birimdeki ilk kordon kanı saklama tarihi Haziran 2003’tür.

Saklanan kordon ve kordon kanlarından hiç kullanıldı mı?

Evet, tüm dünyadaki Famicord Group nakil bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://famicord.eu/about-us/list-of-life-saving-transplantations

Ne şekilde saklatabilirim?

Üç çeşit saklama modeli vardır.

  1. Otolog Saklatma: Kordon kanı ve/veya kordon dokusunun (göbek bağı) bebeğin kendisi ve ailesi için saklandığı seçenektir.
  2. Allojeneik Saklatma (Koşulsuz Bağış): Ailenin kordon kanı ve/veya kordon dokusu ile (göbek bağı) ilgili tüm haklarından vazgeçerek bu hakları, Acıbadem Kordon Kanı Bankası Famicord Group’a devrettiği saklatma tipidir. Kordon kanında doku grupları çalışılarak, sonuçlar TC Sağlık Bakanlığı’nın organ ve doku nakli ile ilgili birimlerine iletilir. Gerektiğinde kordon kanı ve/veya kordon dokusu ihtiyaç sahibi hastalar ve/veya araştırmalar için kullanılır. Alıcı ve verici bilgileri banka kayıtlarında gizli tutulur.
  3. Karma Saklatma: Sadece kordon kanı için geçerli bir saklatma tipidir. Kordon kanının bebeğin kendisi ve ailesinin kullanımı için saklanmasına ek olarak; potansiyel uyumlu alıcılarda kullanılmak üzere aile, Acıbadem Kordon Kanı Bankası Famicord Group’a yetki verir. Kordon kanında doku grupları çalışılır; ihtiyaç sahibi hastaların kullanımına hazır hale getirilir. Sonuçlar, TC Sağlık Bakanlığı’nın organ ve doku nakli ile ilgili birimlerine iletilir. Alıcı ve verici bilgileri banka kayıtlarında gizli tutulur. Ailenin kendi kullanımı dışında, ihtiyaç sahibi varlığında, kullanılmadan önce ürün sahibinden tekrar izin alınması zorunludur. Ailenin 2. onayı vermemesi halinde otolog saklatma koşulları geçerlidir.

Nerede nasıl saklanır?

-180°C’nin altında sıcaklık sağlayan azot tanklarında saklanmaktadır.

Ailedeki diğer bireyler için kullanılabilir mi?

Evet, miktar ve doku tipi uygunsa, kesinleşmiş kullanım olan ‘kök hücre nâkilinde’ kullanılabilir. Saklanan kordon kanı kök hücreleri, aile üyeleriniz için daha yüksek eşleşme potansiyeline sahiptir.

Saklatılmadığında kordon veya kordon kanına ne olur?

Bu değerli kaynak tıbbi atık olarak atılmaktadır.

Alındıktan ne kadar süre sonra işleme alınmalıdır?

Alınan ürünler kontrollü transfer ağı ile 36 saat içerisinde bankamıza ulaştırılmaktadır. İlgili yönetmeliğe göre en geç 48 saat içinde işlenmesi gereklidir.

Alınan kordon veya kordon kanı nasıl, kimler tarafından kuruluşa ulaştırılır?

Acıbadem Sağlık Grubu Hastanelerinde olan doğumlarda ürün Acıbadem ulaştırma ağı ile merkezimize ulaştırılır.

Alınan miktar önemli midir?

Özellikle kesinleşmiş tedavilerden biri olan kök hücre naklinde tıbbi etkinlik ve istediğimiz sayıda hücre elde etmek için, alınan miktar önemlidir.

İhtiyaç duyarsam rahatlıkla temin edilebilir mi?

Temennimiz sizin ve ailenizin sağlık sorunu yaşamamanızdır, ancak ihtiyaç duymanız halinde en az 1 ay önce tedaviden sorumlu hekiminizle birlikte bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Kaç tip kök hücre uygulaması tedavi için kullanılır?

Kök hücre uygulamaları genel olarak standart tedaviler ve deneysel çalışmalar olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir. Örneğin kan kök hücreleri ile yapılan nakil tedavileri standart tedavi grubunda yer alır. Deneysel çalışmalar ise klinik denemeler ve klinik araştırmalar olarak ikiye ayrılır. Özellikle bağ doku kök hücresi (mezenkimal kök hücre, MKH) uygulamalarının neredeyse tamamı deneysel çalışma niteliğindedir. Bu çalışmaların standart tedavi olarak kabul edilebilmeleri için daha çok sayıda yapılması ve çalışma sonuçlarının daha uzun süre izlenmesi; tedavilerin etki ve yan etkilerinin netleştirmesi gereklidir. Deneysel çalışmalar, hastanın hekiminin kararı ve Bakanlığın ilgili kurullarının izni ile yapılabilir.